60 boliger kan komme ind i varmen med nyt fjernvarmeprojekt

60 boliger i Hvalsø opvarmes med naturgas – de kan nu få fjernvarme, da et projekt fra Hvalsø Kraftvarmeværk er på vej. Politikerne er positive.

60 boliger kan komme fra gas til fjernvarme med nyt projekt

Gaskedlen på Hvalsø Kraftvarmeværk skal ifølge planen skiftes ud til en elkedel. Arkivfoto: Rita Vestergård

Megen diskussion har udspillet sig om hvilke muligheder der er for at få fjernvarme i Lejre Kommune, idet Hvalsø by som den eneste i Lejre allerede er forsynet med fjernvarme.

Mens Osted og en del af Lejre by ser ud til at kunne få fjernvarme, kan resten af kommunen ikke. Men det er gået lidt under radaren, at der faktisk er en gruppe boliger i den østlige del af Hvalsø – ved Præstegårdsvej og Hestehaven – som opvarmes med naturgas. Det drejer sig om 60 boliger.

Og nu ønsker Hvalsø Kraftvarmeværk at tilbyde fjernvarme til dem. Mange af boligejerne derfra kontakter jævnligt kraftvarmeværket, da de ønsker at få fjernvarme ligesom resten af byen.

Og deres ønske er selvsagt ikke blevet mindre i takt med de høje energipriser og regeringens udmeldinger om grøn omstilling.

Gaskedlen ud

Dansk Fjernvarmes Projektselskab har nu på vegne af kraftvarmeværket sendt et projektforslag til godkendelse, så boligejerne i gasområdet også kan få etableret fjernvarme. Ifølge Lejre Kommunes forvaltning viser dette forslag gunstig samfunds- og selskabsøkonomi.

85 procents af varmen fra kraftvarmeværket består af flisvarme fra Hvalsø Savværk, men de sidste 15 procent kommer fra naturgas. Projektforslaget omfatter en plan om at skifte gaskedlen på kraftvarmeværket ud med en elkedel inden for de kommende par år.

Politikerne i økonomiudvalget har set på sagen og anbefaler, at Hvalsø Kraftvarmeværks forsyningsområde kan udvides med boligområdet ved Præstemarksvej og Hestehaven.

Som det nævnes i sagsfremstillingen, oplever fjernvarmeforbrugere i Hvalsø – udover en lav varmeudgift – en stor komfort, driftssikkerhed og forsyningssikkerhed. Forbrugerne behøver aldrig at bekymre sig om varmeinstallationen, om brændselskøb, om leverandøraftaler m.m.

Denne tryghed og komfort får ofte mulige forbrugere til at vælge fjernvarme, uanset at en træpillekedel, en varmepumpe eller gaskedel kan levere varmen til nogenlunde samme pris.

Positiv økonomi

Derfor ønsker Hvalsø Kraftvarmeværk at udvide forsyningsområdet til at omfatte boligområdet ved Præstegårdsvej og Hestehaven.

Projektet viser en positiv samfundsøkonomi på 5.36 millioner kroner i forhold til alternativet med individuelle varmepumper. Varmepumpealternativet er åbenbart 73 procent dyrere end fjernvarmeprojektet.

Det nævnes også, at fjernvarmeprojektet er særdeles robust over for ændringer i beregningsforudsætningerne.

Projektet udviser også – med tilskud – en positiv selskabsøkonomi, hvilket vil være med til at sikre en attraktiv fjernvarmepris i hele Hvalsø Kraftvarmeværks forsyningsområde, og vil komme alle forbrugere i forsyningsområdet til gode.

(Som en led i klimaaftalen fra 2020 ydes der tilskud til konvertering af gas- eller olieopvarmede boliger til fjernvarme).

Der er ikke lavet egentlige brugerøkonomiske beregninger, da projektet alene er baseret på et stort ønske fra ejerne af ejendomme om at få fjernvarme.

Det vurderes dog at være brugerøkonomisk fordelagtigt for langt størstedelen af de potentielle forbrugere, da Hvalsø Kraftvarmeværk har en konkurrencedygtig varmepris i forhold til flere af de individuelle varmeanlæg, hvilket den store efterspørgsel også afspejler.

Projektet gennemføres ikke på en studs. Blandt andet skal der laves VVM- redegørelse.