10 år med skruen i vandet skal fejres

Osted Kulturhus er fyldt 10 år. Bygningen har været ramme om utallige møder og begivenheder siden fødslen.

Kulturhus er en succes: 10 år med skruen i vandet skal fejres

Formand Niels Rasmussen og næstformand Ejvind Rølling ved indgangen til Osted Kulturhus, der har haft mange funktioner gennem bygningens 135-årige liv. Foto: Agnete Vistar

Foto: Agnete Vistar

Det var allerede den 13. februar, at Osted Kulturhus i al ubemærkethed rundede 10 år. Men jubilæet skal nok blive fejret – det sker den 2. april kl. 15-16.30, hvor de 10 år markeres med musikalsk underholdning, borgmestertale og foredrag.

For det skal naturligvis festliggøres, at det ikke blot lykkedes en gruppe frivillige ildsjæle at få kickstartet kulturhuset for 10 år siden – de har også i den grad skruen i vandet i dag.

Osted Kulturhus på Alfarvej 13 er en succeshistorie. Ikke blot er her faste tilbagevendende arrangementer, som madlavning for mænd, IT-café og kaffemik.

Huset har også gennem årene rummet et mylder af begivenheder – fra koncerter og halloween græskarfest til utallige møder i foreninger, udstillinger, foredrag, borgermøder, diverse kurser, aftenskoler og meget mere.

– Huset er stort set i brug hver eneste dag, fortæller Niels Rasmussen, der sammen med Karl Frandsen og Inge Cecilie Christensen var en del af den trio, som oprindeligt var initiativtagere til at få dannet Osted Kulturhus.

Det var allerede i 2011, at de første tanker og visioner tog fart, beretter Niels Rasmussen. Den stiftende generalforsamling blev holdt den 13. februar 2013, hvor 38 mennesker dukkede op. I dag har foreningen bag kulturhuset 190 medlemmer.

Et glimt fra halloween i Osted Kulturhus. Arkivfoto: Agnete Vistar Foto: Agnete Vistar

Og Osted Kulturhus skulle gerne fortsætte som rammen om liv og begivenheder mange år endnu og dermed fortsætte en fortælling med dyb pælerod i Osteds historie.

Den nuværende bygning blev opført i 1888 som skole for Osted Landsby med plads til, at læreren kunne bo her.

Funktionerne i bygningen gennem 135 år har været talrige. For siden blev den sæde for kommunekontoret og herefter beboerhus fra en gang i 1970’erne til 1990.

Hvorefter den daværende Lejre Kommune inddrog den til skoleformål. Indtil kort før dens nye liv som kulturhus var bygningen ramme om en dagskole. Det var da skolen flyttede ud af bygningen i 2012, at muligheden for at få et kulturhus opstod.

I 2015 blev der introduceret en foldevæg, hvilket gjorde huset mere fleksibelt, og siden kom legepladsen til – den passes og vedligeholdes af de frivillige, ligesom kulturhuset også holdes pænt i stand af ildsjælene. Desuden bidrager 10 lokale sponsorer.

Huset har desuden været Covid-testcenter og diverse valghandlinger. Sidstnævnte kunne godt se ud til at blive en permanent tilbagevendende funktion af bygningen, når danskerne skal til valg.

orgermøde i Osted Kulturhus. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Tiden står ikke stille. Nye projekter er i støbeskeen.

– Vi har haft besøg af organisationen God Adgang, og de har fundet ting i huset, der ikke rigtigt fungerer. Vores handicaptoilet vil vi gerne have flyttet ud fra det store lokale og hen til det nuværende almindelige toilet ved indgangen, hvor det kan indrettes. På den måde inddrager vi plads til et større og mere attraktivt lokale, fortæller næstformand Ejvind Rølling.

Det vil koste op mod 300. 000 kroner:

– Det vil betyde rigtigt meget for kulturhuset, som vil blive mere brugervenligt. I stedet for 90 mennesker vil der blive plads til 130, tilføjer Niels Rasmussen.

Samtidigt søger Osted Kulturhus 275.000 kroner hos Nordea Fonden til nye legeredskaber på legepladsen.

– Vi lægger meget energi i at prøve at få yngre borgere ind i arbejdet, men…siger Ejvind Rølling.

– Problemet er, at de unge godt nok gerne vil vise interesse for huset. Men de mister hurtigt interessen og har ikke lyst til at binde sig. Generelt går den holdning hårdt ud over foreningslivet mange steder i dag, og jeg tror ikke kun, det skyldes coronatiden, siger Niels Rasmussen, som håber at kunne mobilisere yngre kræfter til fremtidens virke også.

Formand Niels Rasmussen og næstformand Ejvind Rølling lægger stor energi i husets drift. Og nye initiativer til kulturhusets udvikling har de også. Her ses de i kulturhusets køkken. Foto: Agnete Vistar