Kontakt Folkebladet for Glostrup og Vestegnen

Folkebladet for Glostrup og Vestegnen
Stationstorvet 23, 1. sal
2620 Albertslund
Tlf: 43 96 00 31

Redaktion: fb.red@sn.dk
Annoncer: fb.salg@sn.dk

Ansvarshavende chefredaktør: Bente Johannessen
Markedsdirektør: Henrik Brøns