Tryghed og medejerskab er nøgleord for ny fødeklinik