Tommy Kamp flytter til Sydeuropa

Foto: Simon Hansen