Selvejende institution går mod strømmen og bliver kommunal

Politik: Enstemmigt byråd godkendte børnegårdens ansøgning og lovpriste samtidig diversitet på området