Region: Helbredet afgør kørselsordning

Region: Helbredet afgør kørselsordning
I udgangspunktet får man nu ikke længere kilometerpenge, hvis man kører i bil til sygehuset. I stedet betaler regionen det samme som offentlig trafik vil koste.
I udgangspunktet får man nu ikke længere kilometerpenge, hvis man kører i bil til sygehuset. I stedet betaler regionen det samme som offentlig trafik vil koste.

Fra 1. januar 2021 er der nye regler for, hvilken refusion man kan få, hvis man bruger sin egen bil til at komme til behandling på et sygehus.

Men brevene til patienterne har skabt uro, og derfor præciserer Region Sjælland nu.

– Efter vi sendte breve ud til de patienter, der tidligere har søgt om tilskud, har vi oplevet, at nogle patienter har været i tvivl om, hvad de nye regler helt præcist betyder for dem. Derfor er det vigtigt for mig at slå helt fast, at de patienter, der helbredsmæssigt har brug for hjælp til at komme til og fra behandling på et sygehus, stadig kan få den hjælp, de har brug for, udtaler Karina Bjørk Andreasen, befordringschef i Region Sjælland, i en pressemeddelelse.

De nye regler er indført for at spare 7,8 millioner kroner årligt på kørsel, så Region Sjælland i stedet kan bruge dem på sygehusene.

I 2019 udgjorde udgiften til borgernes kørsel (i bil eller offentlig transport) til sygehuset 39.4 millioner kroner, og det er steget kraftigt de seneste år. I 2010 udgjorde udgiften til borgernes kørsel til sygehuset 26,5 millioner kroner.

Nye regler

Befordringsordningen omfatter kort fortalt pensionister samt borgere, der bor mere end 50 kilometer fra sygehuset.

De nye regler betyder, at hvis patienten er kan benytte offentlig transport, men kører i egen bil, kan man kunne modtage tilskud til kørslen svarende til rejsekorttaksten.

Hvis helbredet efter en sundhedsfaglig vurdering ikke gør det muligt at rejse med bus og tog, sørger Region Sjælland for tilbyde kørsel med regionens patientbusser eller med Movia Flextrafik.

Også denne gruppe vil kunne få betalt kørselstilskud svarende til rejsekort-takst, hvis der køres i egen bil.

Endelig kan patienter, som hverken har helbred til at køre med offentlig transport, Flextrafik eller patientbus, stadig kunne få tilskud til at køre i egen bil svarende til statens laveste kilometertakst.

Den vurdering foretages af den behandlende afdeling på sygehuset i samarbejde med Befordringsservice.

– Det er meget vigtigt for os, at de patienter, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlig transport eller vores befordringstilbud, stadig har mulighed for at komme til og fra behandling på et sygehus. Derfor kan disse patenter stadig søge tilskud til kørsel i egen bil, der svarer til statens laveste takst, udtaler formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, Trine Birk Andersen (S).