Politikeren har ordet: Man spiller hasard med vores helbred

Af Niels Rolskov, gruppeformand for Enhedslisten i kommunalbestyrelsen

Det er kun et års tid siden, at navne som PFOS og PFAS var noget eksotisk noget, der pludselig dukkede op på en mark udenfor Korsør.

Siden er det gået rasende stærkt! Igennem KIMO (Kommunernes internationale miljøorganisation) fik jeg viden om, hvordan disse stoffer allerede var udbredt til hele kloden fra skummet på vores strande til isbjørne i Arktis.

De sidste uger er nye fund af disse ”evighedsstoffer” gået helt amok. Ny viden viser, at de indgår i de plantegifte, der med rund hånd spredes ud på størstedelen af landets marker, og fiskemel er inficeret, så giftstofferne transporteres over i vores æg.

Når fiskemel indeholder PFAS, viser det jo med al tydelighed, at stofferne er spredt overalt – også i de fisk der bliver til fiskemel. De fisk er jo nogen af de mindre fisk og indgår i fødekæden, så stofferne ophobes i de store fisk.

Vi ved allerede i dag, at rødspætter fra Skagerak indeholder alt for mange af disse stoffer, og man tør nok gætte på, det gælder alle fiskearter i både danske og internationale farvande.

Disse stoffer, også kendt som fluorstoffer, er jo relativt nye kunstige stoffer. Stoffer der er produceret og udbredt til et væld af brancher af nogle af verdens største kemikoncerner. Koncerner som råder over en hærskare af lobbyister der igennem tiderne har gjort alt for at nedtone stoffernes katastrofale indvirkning på miljøet.

Enhedslisten har længe kæmpet imod udbredelsen af flourstofferne. Allerede i 2005 stillede Per Clausen spørgsmål om forbud af fluorstoffer til den daværende miljøminister Connie Hedegaard. Det kom der ikke noget ud af den gang.

I 2015 fremsatte vi Beslutningsforslag B37 ”Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde brug af giftige fluorstoffer. Den holdning stod vi desværre ret alene med dengang, men mon ikke sagen stiller sig noget anderledes i dag ?