Politi og kommune skærper fokus på bilræs i industrikvarterer

Der er tydelige spor efter »dækafbrænding« på Sandvadsvej i Ølsemagle, en gade, der tilsyneladende af og til bruges til ulovligt gaderæs. Politi, kommune og vejmyndighederne vil nu i et bredere perspektiv samarbejde, i håbet om at komme løsninger på problematikken nærmere. Foto: Anders Fallesen