Nye regler for strandplejen

Strandpleje: Det er nye, statslige regler, der hindrer mangeårig praksis i flere strandkommuner.

Ny regler for velfriseret strand.

Køge: På dagsordenen til det seneste møde i Teknik- og Ejendomsudvalget kan man læse, hvordan Køge Kommune står for driften af de to kommunale strande i Køge: Nordstranden og Søndre Strand. Driften af strandene sker på baggrund af et kommunalt strandregulativ, som netop er blevet opdateret. Strandregulativet beskriver de nødvendige tiltag, Teknik- og Miljøforvaltningen skal foretage i driften af de to kommunale strande i perioden fra 1. maj til 30. september. Herunder håndtering af badebroer, tilsyn, strandrensning med videre.