Nu skal der indhentes børneattest

Påkrævet: Nyt lovkrav om børneattest i forbindelse med indkvartering af ukrainske fordrevne.

Køge: Ny lovgivning medfører, at kommunerne er pålagt at indhente børneattester ved privat indkvartering af fordrevne fra Ukraine under 15 år. Det betyder, at hvis man som husstand har indkvarteret flygtninge fra Ukraine, der er under 15 år, skal der indhentes børneattest for samtlige af husstandens medlemmer over 15 år.