Når naboen går ned med flaget

Foto: Lene Ploug Frederiksen