Mindeord for Karsten Vibild

Mindeord for Karsten Vibild

Karsten Vibild fordybet i samtale om nordiske kollektiv-boliger med en ung spansk ph.d.-studerende. Karstens tegninger af Tinggården fra Køge Byarkivs samling studeres. Foto: Køge Arkiverne