Miljøklage underkendt af Naturstyrelsen

Foto: Thomas Olsen
Foto Thomas Olsen 090713
  john jensen er utilfreds med planer om p plads ved ravnsborghallen
Foto Thomas Olsen 090713 john jensen er utilfreds med planer om p plads ved ravnsborghallen Thomas Olsen Sj¾llandske medier

Natur- og miljøklagenævnet har givet Køge Kommune medhold i forbindelse med halbyggeriet.

Forud for opførelsen af det nye gymnastikcenter ved Ravnsborghallen protesterede naboerne, der var kede af at miste en stor del af det naturområde, der blev berørt af byggeriet og den tilhørende parkeringsplads. Det skriver DAGBLADET Køge.

I en klage til Natur- og Miljøklagenævnet anførte de blandt andet, at da der var observeret flagermus i områdets træer og at de nye parkeringspladser ville medføre yderligere miljøpåvirkninger, trafikstøj med mere, der ville skade den biologiske mangfoldighed i området. På den baggrund mente de, at kommunen, forud for behandlingen af byggetilladelsen, skulle lave en miljøvurdering af projektets konsekvenser for området.

»Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte Køge Kommunes vurdering af, at der ikke er tale om en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der er pligt til at udarbejde en miljøvurdering, lyder det i afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Lokalplan 1036 står således ved magt bliver det afslutningsvist understreget i afgørelsen, der ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, som det hedder i afslaget.