Lynetteholm kan sættes på pause i et år

Transportminister Trine Bramsen (S) fremlægger mulighed for at foruret slam fra Lynetteholm kan deponeres på den kunstige ø selv.

EU-Parlamentets udvalg for borgerklager skal drøfte sagen om Lynetteholm efter klager fra Klimabevægelsen og Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Kim Rasmussen

EU-Parlamentets udvalg for borgerklager skal drøfte sagen om Lynetteholm efter klager fra Klimabevægelsen og Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Kim Rasmussen

Lynetteholmen kan sættes på pause i et år, mens Folketingets partier drøfter alternativer til dumpning af forurenet slam, der graves op, mens den kunstige ø anlægges. Det kom frem, da der torsdag formiddag var samråd i Folketingets Transportudvalg.