Kritisk blik på idrætsparkens store udvidelse

Særligt parkeringsproblemer, støj og frygten for skader på omkringliggende ejendomme, når byggeriet af den sidste store etape af Køge Idrætspark sættes i gang, fyldte meget ved borgermøde om lokalplansforslaget.

Kritisk blik på idrætsparkens store udvidelse

Sådan kan et fyldt udbygget Køge Idrætspark komme til at se ud; torsdag var der borgermøde om lokalplansforslaget, som skal tillade en markant udvidelse af idrætsparken, og her var der en vis nabobekymring at spore. Illustration: Arkitekterne Køge