Kommune overtager ejendomsskat: Mere dialog, mindre tvang

Foto: Hans-Jørgen Johansen
Foto: Hans-Jørgen Johansen

Køge Kommune har overtaget SKATs opgave med at inddrive ejendomsskatter fra borgere i kommunen. Det meddeler Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Ændringen kommer ikke til at have betydning for de, der betaler til tiden, men for de sene betalere, kan det betyde mere dialog fremfor tvangsauktioner. Første rate skal betales allerede den 10. januar 2018, og man kan nemt skabe sig et overblik og betale på Køge Kommunes hjemmeside.

I februar 2017 overtog kommunerne inddrivelse af de såkaldte fortrinsberettede kommunale krav fra SKAT. Begrebet dækker blandt andet over ejendomsskat, renovation og byggesagsgebyr.

– Ændringen kommer til at betyde øget dialog mellem kommunen og de borgere, der er bagud med betaling af gælden. Dialog, der forhåbentligt kan betyde færre tvangsauktioner og flere aftaler om kortere afdragsordninger, så borgerne kan komme på fode igen, siger økonomichef i Køge Kommune, Henrik Nielsen.

Nemt at holde øje med gælden

Første rate af ejendomsskatten skal betales den 10. januar 2018, hvilket omfatter i alt 19.821 ejendomme. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skylder kommunen penge for ejendomsskat, kan man med NemID få et overblik på Køge Kommunes hjemmeside, under "Mit Betalingsoverblik". Her kan borgeren både se aktuel gæld og klare indbetalinger.

Hvis der ikke betales rettidigt, vil borgeren modtage en rykker og herefter igen blive forsøgt kontaktet. Hvis der ikke reageres på rykkerne, kan det i værste fald, ende med tvangsauktion. Men det er sidste udvej, da det er en stor indgriben i borgerens liv og noget man helst undgår i Køge Kommune.

Få overblikket over din gæld til kommunen her: https://www.koege.dk/borger/Selvbetjening-fra-A-Aa/Selvbetjeningsloesninger/Gaeld-til-kommunen.aspx