Klart ja til frontposter i ghettoen

Foto: Simon Dinsen Hansen