Kinddans knækker social kode

Et indgående samarbejde mellem kommune og boligselskaber er en af nøglerne til at vende udviklingen i udsatte boligområder. Samarbejdet mellem kommune og boligselskaber ofte udfordrende, viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), der blandt andre fremhæver Køge for at være på rette vej.