Ingen parkering under torv

Foto: Christina Hilstrøm