Ingen afklaring i sag om prisstigning for afhentning af affald

Skrald: Borgerne i Køge Kommune får ny affaldsordning fra 2024. Om de skal betale en højere pris for at dække manglende finansiering af den nuværende, er stadig et åbent spørgsmål.

Endnu dyrere at komme af med affaldet

Borgerne i Køge Kommune skal fra 2024 have tre affaldsbeholdere: En to-delt til mad og rest, en to-delt til glas og metal og en to-delt til henholdsvis papir og pap og plast og mad- og drikke kartoner. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Foto: Jørgen Christian Jørgensen