Højst 24 elever til dansk og matematik

UNDERVISNING: Køge Kommune indfaser nyt loft i de yngste klasser i løbet af de kommende skoleår.