God effekt af ekstra indsats over for udsatte børn

INDSATS: Køge Kommune har gjort status over de indsamlede erfaringer med ekstra personaleressourcer omkring udsatte børn i 10 lokale institutioner.