Gangbro skal forbinde station og havn

I fremtiden skal det være meget nemmere at færdes på tværs af jernbanen i Køge, og det skal blandt andet en ny bred gangbro over stationen være med til at sikre.
I fremtiden skal det være meget nemmere at færdes på tværs af jernbanen i Køge, og det skal blandt andet en ny bred gangbro over stationen være med til at sikre.

En ny bred gangbro, der binder Køge bedre sammen og samtidig er et attraktivt byrum, hvor man kan se Køge lidt fra oven. Det er hvad køgenserne kan se frem til om halvandet år.

Nu går arbejdet i gang med den nye bro over jernbanesporene ved Køge Station. Byudviklingsselskabet Køge Kyst går i midten af juli i gang med de første forarbejder til den nye bro, som skal stå færdig i slutningen af 2017.

Broen indgår i en samlet modernisering af stationen, som også omfatter forskønnelse af kioskbygningen og flere cykelparkeringspladser.

– Den nye gangbro bliver 20 meter bred og indrettet som et helt byrum, der også inviterer til ophold. I fremtiden kommer man fra bymidten til den nye bro via det nye Stationstorv, og herfra kan man gå op på broen via en bred trappe, som også bliver velegnet til at sidde på. På den måde får vi ikke kun en passage, der letter færdslen, men også et naturligt mødested, der understøtter bylivet, fortæller projektchef Tove Skrumsager Frederiksen fra Køge Kyst, der sammen med DSB gennemfører moderniseringen af Køge Station.

Gangbroen er den anden af tre nye forbindelser, som Køge Kyst anlægger for at binde Køge bedre sammen på tværs af banen. Køge Kyst er i forvejen langt med at anlægge en vejtunnel for biler nord for bymidten, og senere følger en ny bredt underføring syd for stationen, mellem Stationsområdet og Søndre Havn.