Går sammen i valgforbund: – Vi er klar til kommunalvalget

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet har nu fundet sammen i et valgforbund, og både Marie Stærke, Niels Rolskov, Thomas Kielgast og Peter Kjær Hansen ser perspektiver i valgforbundet, om end det hovedsagelig er af valgteknisk karakter.
Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet har nu fundet sammen i et valgforbund, og både Marie Stærke, Niels Rolskov, Thomas Kielgast og Peter Kjær Hansen ser perspektiver i valgforbundet, om end det hovedsagelig er af valgteknisk karakter.

Et nyt valgforbund bestående af i Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet i Køge har frem mod kommunalvalget set dagens lys, oplyser partierne i en fælles pressemeddelelse.

Der er tale om et teknisk valgforbund, hvor partierne ikke forpligter hinanden på konkret politik, men de fire partier deler mange fælles visioner for kommunen. Således står trivsel for børnene, en god folkeskole, en tryg og aktiv alderdom og at passe på klimaet og naturen højt på partiernes dagsorden, og det er da også disse politiske målsætninger, der har bragt dem sammen i valgforbundet, lyder det i pressemeddelelsen.

Her udtaler forperson for Alternativet i Køge, Peter Kjær Hansen:

– I Alternativet ser vi frem til det fælles valgforbund med Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet. Selvom vi som partier har politiske forskelle, så har vi også politiske lighedspunkter. I Alternativet går vi til valg med et håb om en mere grøn og humanistisk kommune. Vi vil arbejde for at borgere i alle aldre kan mødes i øjenhøjde og i fællesskab styrke og udvikle vores lokale nærområder. Køge kommune er inde i en rivende udvikling, og derfor er det også i Alternativets optik vigtigt, at vækst og udvikling sker i respekt for både nuværende og fremtidige generationer. Skulle vi i Alternativet ikke selv få stemmer nok til at komme i byrådet efter kommunalvalget, så ønsker vi, at de stemmer, som vælgerne har sendt i vores retning fordeles ud på de andre partier, som vi indtil dato har haft et konstruktivt, politisk samarbejde med.

Fra Enhedslistens gruppeformand, Niels Rolskov, lyder det:

– Når Enhedslisten stædigt holder fast i sit rette navn Enhedslisten De Rød-Grønne, er det ikke nogen tilfældighed. For os er den daglige velfærd for børn, unge og ældre fuldt så vigtig som kampen imod klimaforandringer og for bedre biodiversitet. Med dette valgsamarbejde skaber vi de allerbedste muligheder for, at de positive takter, der er skabt i indeværende periode, om det er minimumsnormeringer, respektfuld ældrepleje eller naturstrategi, også fortsættes i de kommende byråd. Et samarbejde, hvor vi har hver sin profil og styrke, men på store træk er enige om retningen vil give værdi for alle stemmer, hvordan fordelingen i sidste ende bliver.

Også SF's gruppeformand Thomas Kielgast udtrykker stor tilfredshed med det nystiftede valgforbund:

– SF er meget glade for det fælles valgforbund. Vi er fire partier, som har mange fælles politiske visioner. SF ønsker frem mod KV21 stadig at arbejde for bedre normeringer i vores daginstitutioner, at folkeskolen styrkes, at understøtte vores mange idrætsforeninger og investere i kommunale tiltag der kan gavne klimaet og den utroligt vigtige naturpleje. Vi håber, at det tekniske valgsamarbejde kan give SF et endnu stærkere afsæt til at gennemføre vores politik til kommunevalget til november. Det glæder jeg meget over, udtaler Thomas Kielgast.

Borgmester Marie Stærke (S) kalder det sund fornuft at gå sammen med de andre tre partier i et valgteknisk forbund.

– Socialdemokratiet vil altid arbejde hen over midten af den politiske akse, det er jeg også sikker på vores vælgere og samarbejdspartnere forventer af os. Jeg er også sikker på, at vores vælgere forventer, at når stemmerne er talt op, og vores byrådsmedlemmer er valgt, så går de stemmer, som eventuelt er i overskud til et parti, der holdningsmæssigt er nært beslægtet med vores politik. Det er sund fornuft. Men det er også et udtryk for et stærkt sammenhold vores partier imellem i et konkret ønske om at fastholde den politiske linje, der er lagt i byrådet de senere år. Det er jeg rigtig glad for, udtaler Marie Stærke.