Fortiden er ikke færdig med at forundre i Køge Nord

Hotspot: Jo mere arkæologerne graver i Køge Nord, jo flere vidnesbyrd finder de fra en travl fortid i området.

Foto:
<p>Køge: I forbindelse med Køge Kommunes erhvervs- og boligudstykning i Køge Nord har arkæologer fra Museum Sydøstdanmark undersøgt et cirka 32 hektar stort areal nord for Ølsemagle landsby. Her er arkæologernes konklusion, at en stor del af området indeholdt væsentlige fortidsminder i form af blandt andet af brandgrave og bebyggelsesspor fra primært jernalder. </p>