Flere unge skal være frivillige ledere

Ledere: Et nyt projekt skal sættes fokus på at rekruttere unge ledere til foreninger. Målet er at uddanne 1200 unge mennesker. Frederik Ullerup og Søren Østergaard fra Køge står bag.

Flere unge skal være frivillige ledere

Her er seks deltagere fra Trænerakademiet i Køge, alle fra Køge Håndbold. Fra venstre er det Luca Karlsson, Freja Pedersen, Julie Lotze, Aske Vejbæk, Nikolaj Bringsfjord, Mathias Sartow, Josefine Persson. Foto: Trænerakademiet

I et stykke tid har Frederik Ullerup og Søren Østergaard fra Køge arbejdet med det såkaldte Trænerakademiet, der sætter fokus på unge foreningsledere. Dem bliver der færre og færre af, og de er svære at rekruttere, men med støtte fra Køge Kommune og fonde i Sparekassen Sjælland og Spar Nord har bagmændene gjort noget ved det lokalt.

Nu sættes der fuldt blus under arbejdes i et projekt, der involverer seks kommuner, Center for Ungdomsstudier på Københavns Universitet og Gerlev Idrætshøjskole og som har fået 6,9 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

"Gennem en lang årrække har der manglet frivillige i foreningslivet. Denne udvikling udfordrer en grundpille i det danske samfund, nemlig det foreningsliv, der udover at udgøre en ramme for børn og unges fritidsliv, også yder et markant bidrag i forhold til demokratisk dannelse og sammenhængskraft," skriver initiativtagerne i en pressemeddelse.

Frederik Ullerup er en af mændene bag det nye projekt.

Det er Køge, Tønder, Odder, Frederiksberg, Høje Taastrup og Kolding kommuner, der er med i projektet, og de er udvalgt efter deres størrelse, befolkningssammensætning og geografiske placering.

De seks kommuner er de første, og når den treårige projektperiode er færdig, kan erfaringerne og resultaterne føres videres til andre kommuner.

I Køge er 28 unge fra 12 forskellige foreningsmiljøer med i Modul 2, mens 60 er med i Modul 1.

– Når vi har valgt at have vores fokus på de helt unge, handler det om, at vi fra undersøgelser ved, at eleverne i udskolingen er langt mere motiverede i forhold til at blive trænere, end de unge der er begyndt på en ungdomsuddannelse, hvor der også er mange andre ting der fylder i deres liv” fortæller Søren Østergaard, centerleder på Center for Ungdomsstudier.

Det er ham, der sammen med Frederik Ullerup, forstander på Gerlev Idrætshøjskole, der har udviklet projektet med udgangspunkt i Køge. Her er Søren Østergaard en af mændene bag pigefodboldens succes i byen, og i flere år var Frederik Ullerup formand for Køge Håndbold, hvor han stoppede for nylig.

– Jeg blev selv frivillig, da jeg var 12 år, og det handlede absolut ikke om, at jeg havde nogle særlige forudsætninger. Det handlede ene og alene om, at jeg, ligesom alle de andre 12-årige i den lokale FDF-kreds, blev spurgt! fortæller Søren Østergaard.

"Projektet skal bidrage med at udvikle modeller, der sikrer rekruttering af fremtidens frivillige til foreningslivet. De frivillige i denne sammenhæng er unge mennesker i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse."

Det handler om at finde og fange de unge mennesker, inden de begynder på en ungdomsuddannelse. I projektet vil det betyde, at elever i de seks projekt-kommuner enten får mulighed for at tage træneruddannelsen som et valgfag, eller som et kursus, der udbydes af Ungdomsskolen.

"I dag er det meget få steder, hvor man systematisk spørger de 13-årige – som er den nedre grænse for, hvornår man kan gå i gang med at udføre frivilligt arbejde – om de vil være frivillige. Det er blandt andet den kultur, projektet skal være med til udfordre, så man ikke fremadrettet fortsat går glip af en stor gruppe af potentielle frivillige i foreningslivet."

Det første mål er at uddanne 1200 unge trænere i de seks kommuner, der er med i første omgang.

– At vi har fået mulighed for at ansætte lokale akademiledere, der dels skal hjælpe foreningerne med at rekruttere nye trænere, dels fungere som mentorer for de frivillige, betyder, at vi har mulighed for at udvikle sammenhængende forløb, hvor vi reelt kan følge trænerne igennem en fase af deres liv kendetegnet ved mange skift i skole- og fritidsliv, siger Gitte Hornstrup Dahl,+ der er ansat som national projektleder i CUR.

– Udfordringen med at rekruttere unge frivillige, er jo ikke kun en konkret udfordring for de foreninger, der mangler frivillige. Det er i lige så høj grad en udfordring for de unge og for samfundet som helhed, at en stadig mindre andel af unge oplever at være en del af det foreningsliv, hvor man i mødet med andre bliver klogere på egne kompetencer og værdier, samt udfordres på evnen til at tage lederskab, kommunikation, innovation med videre. Kompetencer og færdigheder, der efterspørges på alle niveauer i det danske samfund, siger Gitte Hornstrup Dahl.