Erhvervsuddannelse til unge med handicap er godt på vej

Kun fire ud af ti unge med handicap er i arbejde eller under uddannelse. Midlerne er nu afsat til at undersøge behovet og muligheden for at etablere en ny erhvervsskole for denne målgruppe i CAMPUS Køge

Erhvervsuddannelse til unge med handicap er godt på vej

Det er en spændende vision at skabe en erhvervsskole, som kan bygge bro mellem de unge med funktionsnedsættelser og erhvervslivet, siger Lars Kunov, formand for Køge Kommunes Handicapråd og medlem af Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd. Foto: Køge Kommune

<p>Mens flere og flere unge får en ungdomsuddannelse, går det modsatte vej for unge, som lever med handicap. Derfor indleder Køge Kommunes arbejdsmarkedsråd et projekt, som skal undersøge muligheden for at etablere en erhvervsskole for unge med funktionsnedsættelse i CAMPUS Køge.</p>