Enestuer, færre patienter på gangen og ned med ventetiden på høreapparat

Hele striben af politikere er medunderskrivere på næste års budget. Foto: Gert Ellegaard.
Hele striben af politikere er medunderskrivere på næste års budget. Foto: Gert Ellegaard.

Alle Region Sjællands politiske partier er blevet enige om næste års budget for 2021, og det er ikke et sparebudget, som vil betyde fyringsrunder.

Politikerne fra S, V, K, LA, DF, SF, R og EL har lagt et budget på i alt 21 milliarder kroner, der giver sygehusene 145 millioner kroner mere næste år.

– Vi skal behandle flere ældre og kronisk syge borgere. Vi skal have sundhedsydelser af høj kvalitet, og de skal flyttes tættere på borgeren – om muligt gerne helt ud i borgerens hjem. Det skal være nemmere at være patient, og vi skal i endnu højere grad tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Ved at flytte behandlingerne tættere på borgerne, kan vi også samle og udvikle de højt specialiserede tilbud på sygehusene, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Det er første gang, Enhedslisten skriver under, siden regionerne blev oprettet i 2007.

– Det er en aftale, vi kan se os selv i, for vi undgår forlods rammebesparelser, siger Bruno Jerup (EL).

Skærer på konsulenter

En del af pengene hentes på at spare på eksterne konsulenter og administrationen generelt. Desuden skæres der blandt andet fra bufferpulje og pulje »Værdi for borgeren«.

– Jeg glæder mig over, at vi har et historisk bredt budgetforlig, som blandt andet prioriterer at udvide lægeuddannelsen, få flere 112-hjælpere og på anlægssiden investerer vi blandt andet i, at Holbæk Sygehus får enestuer, siger Heino Knudsen, der også pointerer, at regionen vil øge indsatsen for klimaet:

Budget 2021 er også

25 mio. kr. til flytning til Sjællands Universitetshospital 12 mio. kr. til mere nært sundhedsvæsen – akutberedskab, fodterapeuter, opsporing af Hepatitis C-patienter. Aftalepartierne er enige om at arbejde for nye nærklinikker i Odsherred og Vordingborg (eksisterer i Nakskov og på vej i Kalundborg) En ny nøgleperson skal arbejde for flere organ-donorer, så flere patienter kan reddes af nyt organ. Der skal oprettes 8 nye 112-akuthjælpergrupper (lokale frivillige) og tre nødbehandlerenheder. Lægeuddannelsen i Køge udbygges fysisk for 22,8 mio. kr. Psykiatrien får 3,6 mio. kr. ekstra – ud over 69 mio. kr. fra staten.

– Vi skal så at sige kompensere for grusgravningen (til byggeri, red.)I 2023 skal minimum 20 procent af materialerne være genanvendelige.

Også næstformand Jacob Jensen (V) er tilfreds:

– Vi har fokus på at få mere til patienterne og bruge mindre til administration. Lederne skal have mere uddannelse, og vi vil have 90 procent af kræftpatienterne behandlet til tiden.

Akutområdet styrkes

Egon Bo (LA) er især glad for, at der er udsigt til, at akutafdelingerne får bedre kontinuitet i behandlingen.

– Vi skal have flowkoordinatorer på alle sygehusene, så vi kan sikre, at patienterne ikke kommer til at vente for længe eller ligge på gangen. Det er inspiration fra Odense Universitetshospital, siger Liberal Alliances mand i regionsrådet.

Anne Møller Ronex fra De Radikale ser store perspektiver i, at regionens sygehuse skal hjælpe kommunerne med at behandle flere, især ældre patienter hjemme:

– I løbet af 2021 kan alle kommuner, hvis de er interesseret, komme med i vores E-Hospital, så de kan trække på regionens læger til patienter, som kommunerne har på deres akutstuer eller behandles i hjemmet.

Flere hænder

Dansk Folkepartis Gitte Simoni glæder sig over, at der kommer fire ekstra socialsygeplejersker -ud over de fem, der i dag er på de fire akutsygehuse og i Psykiatrien. Både Holbæk og Nykøbing F. Sygehus får en ekstra, desuden skal der ansættes en socialsygeplejerske i Næstved og i Roskilde.

– Det er også virkelig vigtigt, at vi får en garanti for, at patienter med ukompliceret høretab og børn med høretab kommer til i løbet af fire uger. Vi skal bruge de private høreklinikker mere, og så skal vi have omorganiseret området for fem millioner kroner, så der også kommer kortere ventetid for mennesker med kompliceret høretab, som skal ind på sygehuset, siger Gitte Simoni,

SF's Tine Boel, der er formand for psykiatriudvalget, er kisteglad – for det store løft til området, der kommer fra regeringen, og det regionen lægger oveni.

– Der er et stort efterslæb efter årene med besparelser i psykiatrien, og nu er det lykkes os at finde penge til, at der kan ansættes flere aktivitetsmedarbejdere; det er pædagoger eller ergoterapeuter, som kan lave noget andet med patienterne end sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne, siger Tina Boel.