Ekstra 10 millioner til ældreområdet

Foto: Dorte Larsen
Nyråd. Hjemmehjælpen. Nedskæring.
  Foto: Chresten Bergh
Nyråd. Hjemmehjælpen. Nedskæring. Foto: Chresten Bergh

Køge Kommune: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har ifølge DAGBLADET Køge som ventet tilkendt Køge Kommune næsten 10 millioner kroner fra den nationale ældrepulje.

– Jeg har tidligere kaldt det for en gave for et nyt Social- og Sundhedsudvalg at få mulighed for at søge midler fra Ældrepuljen til at forstærke indsatserne på ældreområdet, så naturligvis er jeg glad for, at vi nu også får muligheden for at åbne gaven og sætte gang i de mange 13 initiativer, vi har aftalt i udvalget, siger udvalgsformand Jeppe Lindberg (V).

Det var i en portrætartikel i DAGBLADET Køge, at Jeppe Lindberg hilste udsigten til de præcis 9,7 millioner kroner meget velkommen og i sidste øjeblik nåede at få tilføjet yderligere to ønskeprojekter til ansøgningen.

Den ene var flere timer til værestederne Klemmen og Huset for henholdsvis senhjerneskadede borgere og for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne af andre årsager.

Blandt de øvrige områder, som de små 10 millioner kroner skal være med til at forsøde, kan nævnes en årlig, gratis hovedrengøring på tre timer til kommunens ældre udover dne rengøringshjælp, de i forvejen modtager gennem kommunen.

Listen rummer også blandt meget andet en styrkelse af demensplejen via aflastningsordninger og kurser for pårørende til borgere med demens og indkøb af flere tryghedsskabende hjælpemidler såsom gps-armbånd.

Kommunens plejeboliger bliver udstyret med nye, velfærdsteknologiske hjælpemidler, blandt andet hygiejnestole for at styrke plejen af borgere med nedsat funktionsevne og omfattende plejebehov.

Hvert plejehjem bliver tilknyttet faste ergo- og fysioterapeuter for at øge træningsindsatsen blandt beboere i pleje- og aflastningsboliger, mens en fast ergoterapeut skal styrke genoptræningen af borgere, som er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, og en farmaceut ansættes til at uddanne medarbejdere i ældreplejen i bedre håndtering af medicineringen af ældre borgere.