Ejby-forældre savner inddragelse: – Vi føler os magtesløse

Som beskrevet i DAGBLADET Køge i går tirsdag er flere forældre i Ejby utilfredse med den seneste udvikling i den kommunale daginstitution Fogedgården. Institutionen i Køge Kommune blev fra 1. januar lagt sammen med det nærliggende dagtilbud Vestergården på grund af for få børn, men godt og vel seks måneder senere er situationen vendt 180 grader, og nu skal flere børn omrokeres tilbage til Vestergården.

Det har skabt vrede hos flere forældre, der også kritiserer hele processen det seneste år.

– Generelt i processen er vi blevet informeret mere, end vi er blevet inddraget. Hver gang der blev indkaldt til ekstraordinært møde, fik vi at vide, at beslutningen allerede var taget, kom oppefra og var blevet pålagt politisk, fortæller Mette Busk, der tidligere har været en del af forældrekontaktudvalget (FKU) hos Fogedgården.

Hun savner, at FKU i højere grad blev hørt i forbindelse med lukningen af Vestergården og den seneste beslutning om igen at tage institutionen mere i brug.

– Vi ved godt, at vi ikke har mandat til at træffe beslutningerne, men vi savner at blive hørt. Ellers kunne man bare have informeret os sammen med resten af forældrene. Vi føler os magtesløse, siger Mette Busk, der understreger, at hun ikke taler på vegne af hele FKU.

Savner langsigtet plan

Beslutningen om at lukke Vestergården og flytte børn og personale over i Fogedgården blev taget på et møde i Køge Byråd tilbage i november sidste år. Bag beslutningen lå – ifølge sagens dokumenter – en anbefaling om sammenlægning fra både områdebestyrelsen, FKU, LMU og personalet, da der var for få børn i Vestergården til at fortsætte driften.

Mette Busk fortæller dog, at man i forældrekontaktudvalget var skeptisk omkring beslutningen.

– Vi appellerede til, om man kunne bibeholde Vestergården og gøre den til en integreret institution, fordi efterspørgslen var der. Vi påpegede dengang, at Ejby var i vækst med mange tilflyttere og nye byggerier, og vi var bekymrede for, at der fremadrettet ikke ville være plads nok til børnene, hvis man lukkede Vestergården, fortæller hun.

FKU var dog samtidig lydhør over for, at en videreførelse af Vestergården ikke var rentabel, og at en sammenlægning umiddelbart var den mindst dårlige løsning.

– Vi kunne godt se, at en stor årgang skulle i skole og at næste årgang var en lille årgang. Vi kunne godt forstå, at det ville være svært at dække ind med personale i timerne, fordi normeringer ikke ville passe til det med så få børn, siger Mette Busk og fortsætter:

– Men vi efterspurgte en langsigtet plan. Fint nok, at man vælger at lukke Vestergården nu, men hvad er planen for en genåbning? Vi savnede, at man kiggede på prognoserne og lagde en strategi ud fra det.

Læs hele historien i onsdagens udgave af DAGBLADET Køge.