Dyretransporter og udenlandske lastbiler: 26 chauffører gik i politiets net

Razzia: Politiet og Færdselsstyrelsen kontrollerede lastbiler ved Skandinavisk Transportcenter.

Syv varebiler, heraf fem dyretransporter, en dansk og 18 udenlandske lastbiler blev tjekket af politiet ved Skandinavisk Transportcenter onsdag.

Tungvognscenter Øst (TCØ) hos Midt- og Vestsjællands Politi var sammen med to kontrollanter fra Færdselsstyrelsen på færdselskontrol ved Skandinavisk Transportcenter i Køge onsdag.

Politiets fokus var på cabotagekørsel og udstationering af udenlandske chauffører.

Kontrollen blev gennemført i tidsrummet klokken 8-16, hvor i alt 26 køretøjer blev standset og kontrolleret. Der var tale om syv varebiler, heraf fem dyretransporter, en dansk og 18 udenlandske lastbiler. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Blandt de kontrollerede varebiler blev det til følgende sager:

– Sag om manglende tilladelse og dokumenter i forbindelse med erhvervsmæssig dyretransport

– Varebilen var ikke forsynet med registreret brugers navn og CVR-nummer, og føreren i denne varebil overtrådte et tildelt kørselsforbud

– Lejekontrakten for varebilen var ikke medbragt, og den registrerede brugers navn og CVR-nummer var ikke påført varebilen.

Det blev til fire sager ved kontrollen af de udenlandske lastbiler:

– En sag om overtrædelse af reglerne om at lade chauffører registrere sig som udstationeret i EU's informationssystem for det indre marked

– Vejbenyttelsesafgift var ikke blevet betalt, og fællesskabstilladelse var ikke medbragt

– En fører sigtet for brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen

– En sag om fejlindstillet frontspejl, der tillige var revnet (fejl og mangler ved køretøjet).

De udenlandske chauffører måtte betale deres bøde straks og få orden i de konstaterede fejl, før kørslen kunne fortsætte, mens de danske sigtede kan forvente at modtage deres bøde på et senere tidspunkt i deres digitale postkasse.

Syv varebiler, heraf fem dyretransporter, en dansk og 18 udenlandske lastbiler blev tjekket af politiet ved Skandinavisk Transportcenter onsdag.