Droppet: Byråd lukker døren for privat pleje

Foto: Peter Andersen
Holbæk/Margit.Holbækhus-Valgartikel om ældre.Foto:PETER ANDERSEN.
Holbæk/Margit.Holbækhus-Valgartikel om ældre.Foto:PETER ANDERSEN.

Det er ikke blot ideologi. Det er heller ikke en hellig ko og et must at gennemføre, men det er vigtigt at tage en nuanceret debat, inden man dropper det helt.

Ovenstående tanker er dele af byrådsmedlem Jeppe Lindbergs argumentation for, at Køge Byråd ikke skal forkaste planerne om at arbejde videre med konkurrenceudsættelse af ældreplejen – altså muligheden for privatisering af plejen til kommunens ældre medborgere, skriver DAGBLADET.

– Det, der er helligt for os, er serviceniveauet. Man kan med konkurrenceudsættelse sikre, at serviceniveauet bliver fastholdt i de kommende besparelser. Så det giver rigtig god mening. Vi ønsker at værne om vores service, og vi vil bestemt ikke have, at der skæres ét bad, én genoptræningstime eller bare ét minut i det varme nærvær for borgerne i forbindelse med det givne serviceniveau. Men vi ønsker ikke, at man lukker døren for det, som kan være med til at sikre noget af serviceniveauet, sagde Jeppe Lindberg blandt andet på byrådsmødet.

Disse udlægninger mødte imidlertid ikke megen positiv respons på byrådsmødet. Sagen har været drøftet, vendt og drejet tilstrækkeligt i Social- og Sundhedsudvalget, mente både udvalgets formand Dora Olsen (DF), udvalgsmedlemmerne Paul Christensen (V), Jette Jørgensen (EL), og Lissie Kirk (S), samt Torben Haack (SF).

Alle tog de ordet for at udtrykke deres modvilje mod at arbejde videre med en eventuel privatisering af ældreplejen.

– Politisk skal vi kunne forklare hvorfor, ikke kun hvordan vi gør det. I denne sag kan jeg se to mulige svar på hvorfor. Det er for det første drømmen om at få det dobbelte for den halve pris, sagde Dora Olsen og fortsatte.

– Den anden forklaring må være den ideologiske, hvor alt er bedre, bare det er privat. Jeg kan udmærket se det besnærende i at tro, at vi kan spare en masse penge ved konkurrenceudsættelse, især når vi i forvejen arbejder med stramme budgetter. Men realisten i mig siger, at for hver en kommune, der har succes med det, synes der at være, hvor der er konkurser, og hvor det går galt, sagde udvalgsformanden blandt andet.

Læs reaktioner fra resten af byrådets partier i DAGBLADETs torsdagsudgave.