Debut med etnisk spredning i daginstitutioner

Foto: Dorte Larsen