Debat: Uddannelsesvejledning til alle

Valgdebat

Køge: Vi ønsker flere faglærte, vi ønsker at flere vælger en erhvervsuddannelse og bliver glade for den- og derefter finder et arbejde i vores dejlige kommune. Men de fleste unge er, som det ser ud nu, nærmest overladt til deres forældre i forhold til at få personlig vejledning om deres ungdomsuddannelse. De bliver ikke udfordret på at vælge en anden vej end den, deres forældre valgte.

Der gives fælles vejledning, men det er udelukkende dem, der er erklæret ”ikke-uddannelsesparate” i 8.-10. klasserne, der får individuel vejledning.

Inden 2014 fik alle eleverne mulighed for individuel vejledning, men denne mulighed frafaldt i 2014, da man fra centralt hold besluttede at bruge pengene på noget andet. Men det er et skidt sted at spare. Det er stadig svært at rekruttere til erhvervsuddannelserne og frafaldet på gymnasiale uddannelser er stadig stort. Hvis vi virkelig ønsker større søgning til vores erhvervsuddannelser, så er vi også nødt til at investere i det – for fremtiden.

Flere nordjyske kommuner har genindført den individuelle vejledning, og fx i Ålborg kommune har det medført en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser. Uddannelsesvejledning kan også handle om fremtid og jobmuligheder.

Vibeke Kjøng Østergaard

Kandidat til KV21 for Socialdemokratiet

Billesborgvej 16D

4681 Herfølge