Chok: Byrådsmedlem Lis Hesselberg (V) er død

Foto: Leah Kristensen, Trine Møller Pedersen