By og Havn: Havmiljøet i Køge Bugt påvirkes ikke

HAVMILJØ: Analyserne viser entydigt, at klapningen af gytje i Køge Bugt ikke vil påvirke havmiljøet i Køge Bugt væsentligt, påpeger udviklingsdirektør fra By og Havn under Københavns Kommune.