Brandvæsen: Indsatsledere skal sendes til færre brande

Beredskab: Køge Brand og Redning har de seneste år uddannet holdledere til at stå i spidsen for visse typer af brandslukning.

- De mindre ting skal indsatslederen ikke køre med til pr. automatik. Der er ikke grund til, at han kører med på de små hændelser, når vi har holdlederne, som kan stå for det, siger beredskabschef Søren Rasmussen. Foto: Kenn Thomsen