Borgermøde om marina-udvikling

På den seneste dispositionsplan over Køge Marina kan man se nogle af de aktiviteter, der er ønske om at have på lystbådehavnen. Planen bliver diskuteret på det kommende borgermøde.
På den seneste dispositionsplan over Køge Marina kan man se nogle af de aktiviteter, der er ønske om at have på lystbådehavnen. Planen bliver diskuteret på det kommende borgermøde.

Køge: Nyt vandrerhjem, søsportscenter, havbad og restauranter med udsigt over Køge Bugt. Det er bare nogle af ideerne, som Køge kommunes Marinaudvalg lægger frem på et borgermøde torsdag 22. oktober.

Køge Marina er allerede blevet udvidet med nye moler, nye bassiner og store græsarealer op mod Nordstranden. Og inden så længe frigives også de nye arealer op til Køge Jorddepot. Hermed er der lagt over 100.000 kvm. til Køge Marina. Spørgsmålet er, hvad de nye arealer skal bruges til.

– Det har været en lang og rigtig spændende proces, og vi glæder os til nu at præsentere vores ideer. Køge Marina rummer nogle helt fantastiske muligheder, som vi også skal forstå at udnytte, så der er gode tilbud til både borgere og besøgende i alle aldre. Køge Marina skal være for hele Køge Kommune, siger Marinaudvalgets formand, Anette Simoni.

I den nye budgetaftale for 2016-19 har partierne aftalt, at de vil se på muligheden for at finansiere et nyt vandrerhjem på Køge Marina med bl.a. salget af det gamle vandrerhjem. Men ellers er der ikke sat penge af til udviklingen.

– Udviklingen af Køge Marina skal meget gerne finansiere sig selv. Der findes rigtig gode investeringsmuligheder i de planer vi lægger frem, og det er vigtigt for os, at udviklingen bliver økonomisk bæredygtig. Vi tror på, at vi også ad den vej skaber de bedste tilbud for borgere og besøgende, slutter Marinaudvalgets formand, Anette Simoni.

Når udviklingsplanen for Køge Marina og Nordstranden er blevet præsenteret og diskuteret på borgermødet den 22. oktober, vil Marinaudvalget lægge sidste hånd på planerne. Herefter sender udvalget sit arbejde videre til Økonomiudvalget, som skal arbejde videre med ideerne og sikre, at de kan rummes i en ny lokalplan for områderne.

Borgermødet den 22. oktober finder sted på Teaterbygningen, og man kan tilmelde sig ved at sende en mail til kf@koege.dk.