Borgerforeninger: Østbanens skinner skal på finansloven

Lokale borgerforeninger går i forbøn for nye skinner til Østbanens tog. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen
Lokale borgerforeninger går i forbøn for nye skinner til Østbanens tog. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Det politiske pres på regeringen for at afsætte penge til en renovering af Østbanens skinner får nu opbakning fra flere lokale borgerforeninger. De har sendt en fælles udtalelse til Folketingets transportudvalg, Transportministeriet og Folketingets finansudvalg. Her slås det fast, at det i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger er »essentielt, at der findes en løsning på lokalbanernes infrastruktur og specielt Østbanen«.

Udtalelsen anviser ikke konkret, hvordan denne løsning skal se ud, da der som tidligere omtalt er flere modeller i spil. Men de underskrivende borgerforeninger »vil kraftigt opfordre til, at man i de igangværende finanslovsforhandlinger finder en løsning, så Region Sjælland kan få adgang til de cirka 600 millioner kroner, det vurderes at koste at bringe Østbanen op til nutidig standard«.

I udtalelsen slås det fast, at underskriverne ser med bekymring for Østbanens fremtid:

»Hvis ikke der sker en renovering af skinnerne på Østbanen nu, risikerer vi, at infrastrukturen bryder helt sammen, og at vi ikke længere har en togforbindelse mellem Rødvig – Køge og Faxe Ladeplads – Køge med en besluttet udvidelse af strækningen til Roskilde«.

Forlængelsen af Østbanen – hvor Lokaltog A/S overtager strækningen Køge – Roskilde – træder i kraft om mindre end tre uger, nærmere bestemt søndag 13. december.

I udtalelsen påpeges det, at »Lokalbanerne har fuldt ud den samme samfundsmæssige nødvendighed som de statslige baner – og måske endda i endnu højere grad, da de understøtter en bosættelse uden for byerne«.

»Det er f.eks. områder af Danmark med høj grad af børn og unge, der er afhængige af at kunne komme til og fra uddannelsesbyer, da de ikke har andre alternativer. Det er pendlere, der er afhængige af toget for at kunne komme til og fra arbejde på en overskuelig tid. Det er også erhvervslivet, der i de mindre byer kan understøttes og overleve«, hedder det i henvendelsen til Folketinget og Transportministeriet.

Udtalelsen er underskrevet af Hårlev Borger- og Erhvervsforening, Hellested Borgerforening, Karise Borger- og Erhvervsforening og Liv i Ladepladsen samt »pendlere på Østbanen«. Derimod er hverken Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening og Rødvig Borgerforening blevet spurgt denne gang, selv om de tidligere har været medunderskrivere på udtalelser til Folketinget om Østbanen.