Beredskab: Køge, Solrød og Stevns går sammen efter brandkollaps

Køge, Solrød og Stevns samler et nyt fælles beredskab ud af ruinerne af Østsjællands Beredskab. Byrådene i Køge, Solrød og Stevns kommuner har besluttet at gå sammen i et samarbejde om beredskabet. Samarbejdet betyder, at Køge Kommune fremover varetager den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre kommuner, herunder indsatsledelse, det forebyggende arbejde og brandsyn. De nuværende brandstationer i Køge, Solrød og Stevns kommuner fastholdes, og selve brandslukningsopgaven varetages fortsat af Falck.