Bekymrede medarbejdere ærgerlige over flytning af daghjem

Køge: Før beslutningen om at flytte daghjemmet fra sundhedscenteret i Rådhusstræde til Møllebo Plejehjem udtrykte medarbejderne bekymring for hvad flytningen ville medføre.

Flytningen vil især forringe de svage borgeres muligheder for et rehabiliterende daghjemsforløb på grund af de manglende faciliteter, skriver medarbejderne i Center for Sundhed, Træning og Rehabilitering.

<p>&#8211; Det er svært for os som personale at forstå begrundelsen for disse meget store ændringer. Da omrokeringerne for borgere/brugere vil være en stor indgriben i borgernes hverdag og forringer kraftigt deres livskvalitet. </p>