Anderson i spidsen for sjællandsk cykling

Anderson i spidsen for sjællandsk cykling
Foto: Anders Kamper
Morten Anderson er nyvalgt formand for DCU Distrikt Sjælland.
Morten Anderson er nyvalgt formand for DCU Distrikt Sjælland.

For en måned siden var det et surt og bittert årsmøde i Distrikt Sjælland under Danmarks Cykle Union, men lørdag var stemningen en anden på det ekstraordinære møde i Brøndby. Mødet blev også kaldt en »videreførelse« af det første, da det blev afbrudt, da bestyrelsen blev væltet af mistillid fra forsamlingen.

I lørdags skulle Charlotte Franks afløser som formand blandt meget andet vælges, og det endte med en klar sejr til Morten Anderson, der slog Per Henrik Brask 69-25. Begge kandidater havde inden afstemningen tilkendegivet, at taberen ville stille op som næstformand. Det gjorde Brask og blev valgt til klapsalver og uden modkandidat.

Morten Anderson er 40 år og var fra 2017 til efteråret 2020 kommunikationschef i Danmarks Cykle Union. Men nogen fortid på en racercykel har han ikke, og »man skal ikke overlade sin cykel til mig, hvis den skal repareres«, som Anderson siger.

Nu får han overladt Distrikt Sjælland i sin varetægt som resultat af, at flere klubber over noget tid pegede på ham som en kandidat midt imellem den væltede bestyrelse og kritikerne, Bo Belhage, Erik Hougs og Ole Egeblad og til dels Per Henrik Brask. Flere af dem er samlet i Ulkestrup CC i Fløng.

Masser at lave

Der bliver nok at tage fat på for Anderson og hans bestyrelse.

– Opgaven bliver at samle distriktet og få synliggjort, at vi har nogle cykelklubber, der arbejder mod nogle fælles mål. Helt klart skal vi også udvikle den politiske struktur på tværs af hele DCU sammen med det jysk-fynske distrikt. Vi skal også arbejde endnu tættere sammen med DCU´s administration i Brøndby, og det samme gælder i hovedbestyrelsen. Vi skal have styr de politiske processer, som har givet anledning til konflikter, og DCU´s beslutningsprocesser kan være svære at gennemskue, fortæller Morten Anderson og lægger til:

– Vi skal også have gang i at rekruttere børn og unge til cyklingen. Det går fint på mountainbikesiden, men vi har en opgave på landevejsfronten. Her er medlemstallet faldende, og her skal vi bruge næste års Tour de France i Danmark til at få synliggjort, at cykling er tilgængeligt og at det er sjovt at cykle. Det er den helt store opgave.

Er det en fordel eller ulempe for dig, at du har været ansat i DCU og nu er formand for et distrikt?

– Jeg har et ret godt indblik i, hvordan det står til på kryds og tværs i unionen, og det tror jeg er en fordel, når jeg nu sidder i et distrikt. Jeg er meget pragmatisk, og jeg kommer ikke for at sætte ild til ting, men for at lave pragmatiske løsninger og tage små skridt fremad samt træffe de nødvendige beslutninger. Det kræver en indsigt at kunne navigere i strukturen, så min viden om DCU kan kun være en fordel.

Hvad er grunden til, at det er endt så grimt og at bestyrelsen i distriktet måtte væltes?

– Det handler i bund og grund om manglende kommunikation og at parterne ikke har kunnet tale sammen, og så har der ikke været nok klubber, der har været engageret i styringen af distriktet. Derfor har en lille gruppe mennesker udført en hel masse arbejde og haft en masse roller og et stort ansvar. Når der så er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det hele er foregået, som man kunne tænke sig, så er det endt i en kritik af alt arbejdet, og derfra er det blevet meget emotionelt og personligt. Derfor har det også været vigtigt for den nye bestyrelse at bygge bro mellem parterne, siger Morten Anderson.

– Bestyrelsen har haft så meget fokus på driften af distriktet med dommervogne ud til løb, cykelryttere til start og alt det, og det har ligget på få mennesker, og bestyrelsen har jo nærmest været lagt ned af den grund. Meget få klubber har været involveret, og derfor har det været vigtigt for os at få mange klubber med. Jeg har meget stort fokus på, at det ikke må ende med, at det hele ender på få hænder.

Bliver der en form for oprydning nu?

– Ja, på den måde, at vi skal sikre en transparens, så alle ved, hvilke beslutninger, der er truffet og hvorfor, og så skal klubberne informeres. Vi skal have en ny forretningsorden i forhold til økonomistyringen, så vi ikke risikerer, at løbe ind i en situation, hvor vi lægger distriktet ned fordi kommunikationen har været for dårlig. Oprydningen består i at ændre arbejdsgangene, opsummerer Morten Anderson.

Bedre stemning

Han glæder sig over et årsmøde i lørdags med en bedre stemning end det første.

– Der var også fundet en bedre dirigent, og han styrede det forbilledligt. Nu skal vi lægge stridighederne bag os, og skal vi have folk ud og cykle og få gode oplevelser. Der var en god stemning i forhold til første møde, og det glæder mig, siger Anderson.

Hvad er din vigtigste besked til de sjællandske cykelklubber lige nu?

– Den er, at de er repræsenteret i den nye bestyrelse og at den vil gøre beslutningsprocesserne gennemskuelige, og det skal være nemmere for den enkelte klub og medlem at byde ind med forslag og idéer. Det er et klubsamarbejde, og klubberne er nu repræsenteret i distriktet, siger den nye formand.

Han har ikke selv en fortid på en racercykel, men været tilknyttet Amager Cykle Ring som far og frivillig og siddet i bestyrelsen der. Det gør han ikke længere. Nu gælder det cyklingen på Sjælland.