Alsidigt bal med spillemændene

Sving om: Der er igen bal med spillemandsforeningen.