Afgørelse af tilskud til foreninger udsat

Foto: Christina Hilstrøm

Køge: Foreningerne i Køge Kommune ved endnu ikke, om de fra 2011 kan se frem til at skulle klare mere af huslejen selv. Byrådet har ved det seneste byrådsmøde vedtaget at udsætte den endelige beslutning om, hvorvidt lokaletilskuddet skal nedsættes fra 75 procent til 65 procent. Den endelige beslutning vil blive taget i forbindelse med budgettet for 2011.

– Jeg vil gerne sige tak for, at lokaletilskuddet først skal drøftes, når vi behandler budgettet for 2011, sagde Bendt Lundsbjerg (D), der har stemt imod at lokaletilskudsprocenten blev nedsat.

Årsagen til mulige nedsættelse af tilskuddet til lokaleleje og lignende for foreningerne i Køge Kommune er, at der allerede nu tegner sig et underskud for 2010 på kontoen for lokaletilskud. Ved at nedsætte tilskudsprocenten til de eksisterende foreninger skabes der rum for, at nye foreninger kan få del i støtten.

Alle foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger, kan modtage lokaletilskud fra Køge Kommune – det vil sige alt fra rollespilsklubber med otte medlemmer til de store idrætsforeninger med op til 2500 medlemmer.

Lokaletilskudsordningen fungerer på den måde, at foreningerne i dag får 75 procent i tilskud til deres udgifter for hvert medlem under 25 år. Medlemmer over 25 år giver ikke penge i kassen. Så hvis forslaget bliver vedtaget af Byrådet, vil medlemmer under 25 år fra 2011 indbringe 65 procent.