Ældre Sagen truer kommunen med retssag

Køge: Ældre Sagen lagde i sidste hårdt ud overfor Køge Kommune med truslen om en stævning, hvis ikke kommunen inden 14 dage ville ændre den påståede, ulovlige behandling af ældre borgere, der tidligere på året fik frataget deres hjemmhjælp, selv om de ikke var blevet raskere.

Brevet fra Ældre Sagen landede i går og kommunen har fået frist til den 15. september.

Ifølge DAGBLADET Køge bliver kommunen opfordret til at lade en jurist vurdere to af de konkrete tilfælde og dernæst tage stilling til, om både disse og de øvrige afgørelser skal ændres, eller om de skal opretholdes og dermed ende som hovedvidner i en retssag mod kommunen med beskyldning om ulovlig forvaltning af ældretilbuddet.

Læs mere i DAGBLADET Køge