Rusmidler til debat i Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationens medlemmer skal tage stilling til hvorvidt narkotika skal afkriminaliseres samtidigt med at der skal godkendes henvendelse om cannabis-forsøg i København

Rusmidler til debat i Borgerrepræsentationen

Beslagt kokain, joints, hash og heroin. Arkivfoto: Esben Salling/Scanpix

Foto: Esben Salling

Der er rusmidler på dagsordnen, når Borgerrepræsentationen (BR) samles den 2. februar 2023.

Borgerrepræsentanterne skal tage stilling til to forskellige punkter som begge involverer rusmidler.

Punkt nummer 4 på dagsordnen handler om et medlemsforslag, som blev vedtaget af BR den 2. juni 2022. Det var Enhedslisten, Socialdemokratiet og Venstre som sidste sommer fik vedtaget medlemsforslaget om en forsøgsvis legalisering af cannabis i København.

Nu skal BR tage stilling til ordlyden og afsendelsen af et brev til statsministeren og justitsministeren, som anmoder om at gennemføre en tidsbegrænset kontrolleret legalisering af cannabis i København.

Der er med til brevet også en model over hvordan man forestiller sig at en forsøgsordning kan se ud.

Derudover bliver der fremsat et nyt medlemsforslag om rusmidler.

Lovligt til eget forbrug

Det Radikale Venstre på Københavns Rådhus vil afkriminalisere narkotika. Det vil partiets medlemmer i BR fordi de mener at “Narkotikapolitikken har slået fejl. I alt for mange år har antallet af overdosisdødsfald ligget højt og stabilt på mellem 200 og 300 mennesker om året. Vi har brug for et paradigmeskifte, hvor stofbrugere skal hjælpes og ikke straffes. Afkriminalisering skal gøre det lettere for stofbrugere at få hjælp og behandling.”

Man vil med forslaget sikre, at man ikke bliver straffet, skulle man blive taget af politiet med stoffer til eget forbrug på sig. Derimod skal det fortsat være forbudt at fremstille, smugle og sælge stoffer.

Hvis der bliver opdaget stoffer på en person som standses af politiet, skal vedkommende tilbydes et behandlingsforløb.

“På den måde vil politiet også kunne bruge deres ressourcer på at forfølge og straffe bagpersonerne i miljøet i stedet for at give bøder til udsatte stofbrugere”, skriver De Radikale i deres motivation af forslaget.

Partiet beder BR pålægge socialforvaltningen at sammen med andre relevante forvaltninger, at udarbejde et forslag til politisk behandling om at skrive til regeringen med forslag om, at København bliver forsøgsby for afkriminalisering af narkotika.

De Radikale ønsker også at “socialforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger undersøger, hvordan man i andre lande har afkriminaliseret eller er i gang med at afkriminalisere narkotika. Derudover skal forvaltningen invitere Socialministeren og Justitsministeren til et offentligt debatarrangement om afkriminalisering af narkotika.”

I Portugal blev hårde stoffer afkriminaliseret i 2001, og man har siden da haft langt færre overdosisdødsfald og færre stofbrugere. I Norge er man også i gang med at afkriminalisere. FN, Human Rights Watch og WHO anbefaler alle afkriminalisering.

Vil det virke?

Mener du at det vil virke at afkriminalisere forskellige typer rusmidler, så der kommer mindre kriminalitet og færre udsatte stofbrugere? Fortæl os gerne din holdning til forslagene på bha.red@sn.dk