Familieoverdragelse på Grækenlandsvej i København S

Overtagelsesdatoen er 31. december 2023. Boligen har et samlet areal på 52 kvadratmeter.

<p>Der er foretaget generationsskifte i en lejlighed på Grækenlandsvej. I hvert fald er der ifølge tinglysningen sket en familieoverdragelse i forbindelse med, at boligen skifter ejere.</p>