Engangsudbetalinger sikrer rekordstor indkomstfremgang

Udbetalingen af indefrosne feriemidler har i 2020 været med til at sikre en rekordhøj indkomstfremgang.