Det skal vi stemme om

»Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?«. Det kan der stemmes ja eller nej til den 1. juni

Det skal vi stemme om

Det skal vi stemme om

Danmark har siden 1993 haft fire forbehold for dele af EU's samarbejde. Forbeholdene er en aftale mellem Danmark og de andre EU-lande om, at Danmark ikke deltager i EU's militære missioner, den fælles mønt (euro), den overstatslige retspolitik og at unionsborgerskabet ikke skulle erstatte det nationale statsborgerskab.